Soutěžní práce

Srdce do kapsy

ZŠ generála Zdeňka Škarvady - školní družina
Porubská 831/10, Poruba 708 00

1.C - družina, 27 dětí
Vedoucí Petra Pavlíčková Mgr. Andrea Mičíková Bohdana Hrubá

Průvodní text