Andrea Mičíková a Kateřina Mikšánková

Fotka Andrea Mičíková a Kateřina Mikšánková

Srdce s láskou darované přináší stovky malých i velkých vítězství

Projektu Srdce s láskou darované se účastníme každý rok již mnoho let. Čas plyne jako voda a letos už se slaví desátý ročník! Mohlo by se zdát, že časem bude obtížnější hledat nápady a nové inspirace, místa a lidi, kterým chceme pomoci a vykouzlit jim úsměvy na tvářích... Ale kdepak! Stačí to nechat na dětech samotných. Stačí jim jednoduše představit a vysvětlit poselství celé akce a pak už jen přihlížet, žasnout nad jejich fantazií, entuziasmem a odhodláním, samozřejmě pak také trochu vést a pomáhat jim uskutečňovat jejich myšlenky a odvážné plány.

Letos nám spontánně vzniklo sedm týmů dětí, které vymyslely, vytvořily a do krásného cíle dovedly sedm různých projektů, jejichž společným cílem bylo pomáhat, být užitečný, spojovat, tvořit a radovat se. Děti vytvářely dárkové předměty, hry a aktivity s konkrétním, promyšleným cílem, zaměřovaly se na pomoc lidem nemocným či jinak znevýhodněným, na děti a třeba i děti takové, které nežijí stejně bezstarostným životem, ale mohou být nemocné nebo ve hmotné nouzi.

Všechny výsledky naší práce našly své adresáty, splnily svůj úkol a mnoho z nich bude nyní nadále sloužit a dělat radost tam, kde jsou velká srdce lidí, láska a sounáležitost zapotřebí. Srdce s láskou darované nám umožňuje posunout tuto vizi za hranice budovy naší školy dál, do míst, kde se střetává s realitou všedního dne. Děkujeme za tuto možnost všem, kteří se již celých deset let podílejí na realizaci této soutěže, která nezná rivalitu či poražené, ale přináší stovky malých i velkých vítězství. I do dalších let přejeme mnoho nových nápadů, neutuchající nadšení a velká srdce všech zúčastněných.

učitelky ze ZŠ generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba

« zpět na výpis všech osobností