Ohlasy soutěžících

Srdce s láskou darované rozdává radost a vede děti k tomu, aby nebyly lhostejné ke svému okolí

Již třetím rokem se naše mateřská škola zapojila do projektu Srdce s láskou darované. Každý ročník měl své kouzlo a byl svým způsobem jedinečný. Odměnou pro nás bylo nejen ocenění, ale i rozzářená očka a úsměvy na dětských tvářičkách, když tvořily svůj krmelec a připravovaly krmení pro ptáčky. Smyslem tohoto projektu je rozdávat radost, vytvářet u dětí vztah k přírodě, nebýt lhostejný ke svému okolí, vést děti k zodpovědnosti a starosti. S čím se děti v mateřské škole seznámí a co si prožijí, to si budou pamatovat celý život. Barbora Dudáková, Gabriela Kašková a Alena Jindrová,
více…

Projektu Srdce s láskou darované se účastníme od jeho vzniku, tedy letos již po sedmé

Projekt Srdce s láskou darované nás velmi oslovil hlavně svou myšlenkou všímat si víc lidí kolem sebe, pomáhat si, udělat radost svou přítomností, vlídným slovem i maličkostí. Vždy nás vede k zastavení se, společnému zamyšlení nejen jak jinak ztvárnit symbol lásky a zdraví, ale koho obdarovat. Co pro nás kdo znamená, jak mu můžeme udělat radost. Jsme malá škola a nikdy nás ani nenapadlo, že bychom mohli vyhrát. Hned od první chvíle to byla pro nás převážně výzva k tvorbě a vlastně možnost stát se tím, kdo může ocenit práci druhých a svým výtvorem třeba vyloudit úsměv, dát jim najevo, že jsou…
více…

Za rok se určitě přihlásíme znovu!

Jsme velice rádi, že jsme měli možnost účastnit se soutěže Srdce s láskou darované. Zvlášť v této době je velmi důležité šířit kolem sebe radost, a to se nám snad naším projektem podařilo. V našich dětech jsme posílili prosociální cítění i spolupráci a babičkám i dědečkům jsme dali na vědomí, že nejsou sami a že nám na nich moc záleží. Za rok se určitě zkusíme zúčastnit znovu. Veronika Šmídová a Jarmila Hubíková,
více…

Právě v této nelehké době nabírají myšlenky projektu Srdce s láskou darované na síle

V letošním roce jsem se zúčastnila s dětmi soutěže již po čtvrté. Každý ročník je vždy něčím specifický a výjimečný. Za sebe můžu říct, že příprava a realizace byla poměrně náročná. Vzhledem k epidemiologické situaci a nestabilnímu vývoji jsem se obávala, jestli se nám podaří vůbec projekt dokončit. Čas se pomalu ale jistě stával naším velkým nepřítelem. Před podzimním uzavřením škol se nám podařilo sestavit osnovu projektu a částečně ho rozpracovat. Po uzavření školy už jsme se domlouvali na práci online prostřednictvím Teams a Messengeru. Občas nám nepřála wifi, jindy nám to zkomplikoval…
více…

Děti si Srdce nenechaly ujít ani přes překážky distanční výuky a zapojily se už po čtvrté

Mám velkou radost z úspěchu dětí 4. B. Říkám úmyslně dětí, protože děti darovaly srdce již po čtvrté, zatímco já jsem byla v projektu nováčkem. Myslím, že projekt Srdce s láskou darované si je získal natrvalo. Těší mě, že děti zůstaly touto iniciativou propojené i přes překážky distanční výuky. Letos možná víc než jindy bylo skvělé, že vyráběly hračky a pekly pamlsky, které se potom sešly v jedné velké krabici jako symbol toho, že stále držíme spolu a spolu darujeme čas, energii a pomoc. A ocenění, které naše Srdce pro pejsky obdrželo, bylo báječnou třešničkou na dortu. Děkujeme. Eva Německá,…
více…

Podařilo se vyvolat vlnu dobra, která nás spojovala i na dálku

Mám obrovskou radost, že se projekt Energie z Hanspaulky podařilo uskutečnit a navíc je v celostátním projektu Srdce s láskou darované oceněn. V této době, kdy jsme nevěděli a nevíme, co bude dál, jsme mohli udělat dobrý skutek pro ty, kteří bojovali za naše životy, ale i pro další potřebné. Zapojili jsme celou školu i místní obyvatele z Hanspaulky. Podařilo se vyvolat vlnu dobra, která nás spojovala i na dálku. Při předávání darů v nemocnici jsme aspoň na malou chvíli zažili pocity štěstí a radosti. Pocit ze smysluplné sounáležitosti. Zdravotníci následně posílali děkovné vzkazy, které…
více…

V Srdci s láskou darovaném se spojuje mnoho krásného – tvoření, láska i radost

V naší mateřské školce se snažíme děti motivovat a podporovat v kreativitě, fantazii, nápadech, myšlení i ve zdravé soutěživosti. Pochlubit se, když se mi něco podaří nebo mě něco těší, je přirozené, ale posměšky nikdy nikomu k užitku ani k radosti nebyly. To je jedna z mnoha věcí, kterou se zanedlouho naučí všechny děti z naší školičky. I takové malé děti už dovedou rozlišit, koho mají rády, kdo je pro ně důležitý. Tím nejdražším je pro ně jednoznačně rodina. Děti někdy zapomínají, že jsou i mnohem pěknější způsoby, jak vyjádřit svůj vděk, lásku, své poděkování nežli slovíčkem „děkuji“,…
více…

V tomto úžasném projektu vyhrává každý, kdo se do něj zapojil

Tento rok byl pro nás všechny velmi náročný, ale přesto jsme dokázali najít čas k tomu, abychom společně oživili Srdcounka pro všechny lidi, kteří potřebují lásku, porozumění a především radost. Na srdíčkovém projektu jsme pracovali v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností a vše jsme stihli takříkajíc za pět minut dvanáct. Díky velkému nasazení a pracovnímu úsilí dětí jsme společný projekt stihli dokončit včas. Žáci byli úžasní a tvořiví, práce je moc bavila, nápady se líhly jeden za druhým. Poslední únorový den, než se školy opět zavřely, byli Srdcounci připraveni na pomoc všem,…
více…

Všichni jsme si uvědomili, jak je v dnešní době potřebné pohlazení, pomoc i láska k bližnímu

Na vyhlášení projektu Srdce s láskou darované jsem narazila úplnou náhodou. Projekt mě zaujal, a tak jsem ho přednesla na online hodinách v 7. ročníku, aby si to žáci nechali projít hlavou. Ozvala se mi skupinka děvčat, která byla tou myšlenkou nadšená. Začaly spřádat plány, co se bude dělat a z čeho. Vzhledem k epidemiologické situaci se všechny rozhovory a setkání musely konat přes videokonferenci či telefony, ale s tím jsme si hravě poradily. Velice jsem oceňovala elán a chuť děvčat, se kterou se zapojily do tohoto projektu. Motivací jim byla nezištná pomoc dětem v dětském domově, kam…
více…