Osobnosti o soutěži

Fotka Andrea Mičíková

Andrea Mičíková

Soutěž srdce s láskou darované přinesla spoustu emocí, stmelení kolektivu a také zájem žáků tvořit pro někoho s láskou.

„Soutěž srdce s láskou darované přinesla žákům spoustu emocí, stmelení kolektivu a také zájem tvořit pro někoho s láskou. Práce s žáky na projektech byla i pro mě velmi inspirující a tvůrčí. Jsem ráda, že taková soutěž vznikla a motivuje žáky k hlubšímu zamyšlení a myšlení…

Fotka Marcela Vaníčková

Marcela Vaníčková

Citlivé téma soutěže Srdce s láskou darované mě oslovilo.

„Citlivé téma soutěže mě oslovilo. Současně jsem si uvědomila, jak velké máme štěstí, když jsme zdraví. Co všechno můžeme dokázat a prožívat. Nejvíce nás zaujalo téma Světlo na cestu. I když zpočátku jsem měla trochu pochybnosti, jak by se do designové soutěže mohly zapojit i…

Fotka Dana Machotová

Dana Machotová

Potěšila mě soudržnost dětí a radost při práci.

„Do rukou se mi dostal časopis AGE s výzvou k účasti v soutěži. Zaujalo mě to a neváhala jsem se přihlásit se svou skupinou družinových dětí. Napadlo nás obkreslit své vlastní ruce a vyzdobit je. Chtěli jsme tím přenést své přátelství a pozitivní energii na nemocné děti, dodat…

Fotka Jindra Chejnová

Jindra Chejnová

Už teď přemýšlíme o tom, komu svá srdce věnujeme příště.

„Chtěla bych moc poděkovat za příležitost zúčastnit se soutěže Srdce s láskou darované. Náš kroužek se schází jednou týdně, není nás moc, ale tvoření si pokaždé užíváme a při práci je vždy veselo. Minulého ročníku soutěže se zúčastnily dvě třídy naší školy, a protože nás…

Fotka Jana Jišková a Anna Kadeřávková

Jana Jišková a Anna Kadeřávková

Netušili jsme, že díky soutěži Srdce s láskou darované vznikne tak velký projekt a dlouhodobá spolupráce se seniory.

„S myšlenkou zapojit se do soutěže vznikla spolupráce dětí se seniory, jejímž cílem je podpořit přirozené navazování mezigeneračních vztahů. Snaha, aby se staří lidé cítili dobře v přítomnosti dětí a děti přijímaly a respektovaly babičky a dědečky, se naplnila.“ Mgr. Jana…