Miroslava Vojnová

Fotka Miroslava Vojnová

Dodnes cítím vděčnost, dojetí a jsem na naše žáky hrdá

Když se sama ohlédnu zpátky na úplný začátek vzniku nápadu (v první vlně covidu-19 devastující naše základní jistoty, vzbuzující strach), vidím především obrovskou touhu i odhodlání pomáhat, podporovat, motivovat, dodávat odvahu a naději druhým (žákům, rodičům, kolegům, učitelům, blízkým, pomáhajícím). Snahu zastavit se, zamyslet, co je v životě důležité, semknout se, držet pospolu, spolupracovat, myslet jeden na druhého, být k sobě altruističtí a empatičtí.

Díky těmto motivům a úžasnému týmu mých kolegů se na naší škole podařilo uskutečnit mnoho skvělých aktivit pomáhajících druhým. Především rozdávání radosti internetovým školním časopisem Tyršovácká doba covidová (vedeným panem učitelem Petrem Ondryášem) se sérií výzev a také krásným projektem Srdce s poděkováním všem, kteří pomáhají.

Po vyhlášení dobrovolné výzvy žákům, aby vytvořili srdce (jako symbol vděčnosti, uznání a poděkování za práci všem pomáhajícím), jsem byla velmi mile překvapená z pozitivních reakcí kolegů, rodičů a ze zapojení všech tříd naší školy od nejmenších prvňáčků až po dospívající deváťáky. Žasla jsem nad pečlivostí, úsilím a kreativitou, kterou do svých prací vnášeli. Naplňovalo mě to obrovskou energií, elánem k další práci a pocitem štěstí, že nejsme lhostejní, máme srdce na správném místě, jsme lidští. Avšak nejvíce emotivním zážitkem, který nelze ani slovy vyjádřit, bylo předávání společného srdce s poděkováním záchranářům, zdravotníkům, pečovatelům, lékárníkům, policistům, hasičům, poštovním doručovatelům, prodavačům i úředníkům. Dodnes cítím vděčnost, dojetí a jsem hrdá na naše žáky. Každý z projektů rozdávajících radost druhým má obrovský smysl.

Když jsem se dozvěděla o existenci úžasné celostátní soutěže Srdce s láskou darované, která se celá nese právě v tomto duchu, neváhala jsem a naši školu hned přihlásila. Jsem vděčná a velmi děkuji všem organizátorům, porotcům za jejich práci i ocenění, které nám udělili. Je pro nás velkou ctí, radostí a motivací do realizace dalších projektů. Děkujeme!

školní psycholožka, ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913

« zpět na výpis všech osobností