Miloslava Schwebel a Kateřina Michalec

Fotka Miloslava Schwebel a Kateřina Michalec

Srdce s láskou darované nám pomáhá u dětí rozvíjet kreativitu, empatii, mezilidské vztahy a tradiční hodnoty

Hledat námět na soutěž Srdce s láskou darované je pro nás vždycky velmi příjemnou výzvou. Děti se do projektu pokaždé zapojí se vší vervou a úsilím a je pro ně radost někomu poděkovat za to, co přináší ostatním. Tento projekt mimo jiné pomáhá nám lektorkám dále u dětí rozvíjet nejen kreativitu, ale i empatii, mezilidské vztahy a tradiční hodnoty.

Jakožto Češi žijící v zahraničí si stále více uvědomujeme české tradice, mezi které zajisté patří i naše česká kuchyně. Především v době pandemie jsme neměli možnost dostat se tak často k našim babičkám a pochutnávat si na výtvorech jejich kuchařského umění. A tak jsme si tradiční českou kuchyni vychutnávali, ať už v učitelském týmu, nebo s dětmi, při návštěvách výborné české restaurace Prager Botschaft ve Frankfurtu nad Mohanem (Pražské velvyslanectví). Děti při tom napadlo, že by rády v rámci dalšího ročníku Srdce s láskou darované chtěly ocenit právě snahu a úsilí této restaurace. Jak a co ale znázornit? O svém nejoblíbenějším pokrmu děti nemusely dlouho přemýšlet. Volba byla jasná – pravá česká svíčková je jejich srdcovka.

A tak jsme znovu zavítali, nyní už starší a zkušenější, do sklářského ateliéru Durchblick. Vyzbrojeni receptem na pravou českou svíčkovou a plánem realizace, jsme vytvořili velmi výjimečné dílo – hrnec plný svíčkové s mottem Láska k domovu prochází žaludkem, které nyní zdobí naši oblíbenou restauraci.

lektorky české školy KuBiK ve Frankfurtu nad Mohanem

« zpět na výpis všech osobností