Srdce s láskou darované je projekt pro dětské kolektivy, který už přesáhl hranice naší země. Mohou se ho zúčastnit týmy dětí pod vedením svého dospělého vedoucího/pedagoga z MŠ, ZŠ, ZUŠ, mateřských center, dětských domovů/rodiče apod. Podporuje tradiční hodnoty, jako je láska, úcta, porozumění, sounáležitost. Vytváří prostor pro týmovou spolupráci a utužuje mezilidské vztahy napříč generacemi. Otvírá prostor pro kreativitu a učí děti dívat se na svět jinýma očima.

 

 

Veřejné hlasování

Hlasovat lze od 15.3.2023 do 10.4.2023 v naší galerii soutěžních prací.

TOP TEN Z VEŘEJNÉHO HLASOVÁNÍ


Články v AGE

Další články