Pravidla soutěže 2023/2024

O co nám všem společně jde

 • Podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta.
 • Podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí.
 • Podpora mezigeneračního dialogu.
 • Radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování, sdílení radosti v kolektivu.

Účastníkem projektu Srdce s láskou darované se mohou stát kolektivy z mateřských a základních škol, družiny, kolektivy dětí z dětských domovů, ZUŠ, mateřských center a ostatní dětské kolektivy, třeba i děti se svými rodiči (nejméně 2 a nejvíce 30 dětí/kolektiv), které splní stanovená pravidla. Do soutěže se nemohou přihlásit jednotlivci. Každý ze soutěžních kolektivů může přihlásit i více projektů; škola/zařízení může zaslat libovolný počet příspěvků různých kolektivů.

U každého projektu je soutěžní jedna fotografie a jeden text libovolného žánru, z nichž bude zřejmé, komu je práce určena a proč. Soutěžící mají možnost dále nahrát do přihlášky až pět fotografií a video dokumentující proces tvorby i předání. Porota bude hodnotit celý tento proces a videoprezentace vítá!

Přihlášku lze podat pouze elektronicky prostřednictvím webových stránek www.srdceslaskou.cz. Podáním přihlášky soutěžící dávají organizátorům soutěže automaticky souhlas s možným publikováním svých příspěvků, fotografií i videoprezentací a se zasíláním časopisu AGE na adresu uvedenou v přihlášce.

Předepsaný formát fotografií je jpg, velikost A4, rozlišení 300 dpi (maximální možné rozlišení/kvalita fotografie; vítězné fotografie se budou zveřejňovat v časopise, proto musí mít tiskovou kvalitu). Předepsaný formát textu/příběhu je word, rozsah od 1000 do 5000 znaků. Videoprezentace by měla mít maximální délku 6 minut (prosíme o dodržení daného časového limitu).

Pozn.: Galerii soutěžních prací na srdceslaskou.cz generuje program přesně podle toho, jak jste přihlášku vyplnili. Věnujte proto jejímu vyplňování náležitou pozornost. Děkujeme.

V předešlých ročnících se bohužel stávalo, že někteří soutěžící použili k videu neoprávněně písně jiných autorů bez jejich souhlasu. Proto byla některá videa administrátorem YouTube smazána. Z toho důvodu použijte vlastní hudbu nebo si předem vyžádejte souhlas autorů písně.

Před zapojením do projektu Srdce s láskou darované a samotnou tvorbou SRDCE by se měly děti v kolektivu zamyslet nad tím, komu by je chtěly darovat a proč. Děti mohou vyrábět srdíčka pro své blízké, pro seniory v domově důchodců, mohou vybrat člověka, který by si srdce zasloužil za nějaký mimořádný čin, mohou srdíčkem někoho podpořit v nelehké situaci... Při tvorbě nejsou limitovány ani velikostí, ani materiálem. Mohou vytvořit kolektivně jedno srdce libovolné velikosti, nebo každý člen kolektivu může vyrobit něco samostatně. Fotografii výrobku (a nejlépe celého procesu tvorby, předání apod.) děti doprovodí textem a případně videem, z něhož bude zřetelné, komu a proč srdce darovaly/darují. Text, fotografie i video posuzuje porota jako celek.

P. S.: Soutěžní projekt nemusí mít vždy tvar srdce! Fantazii se meze nekladou, měli jsme mj. kolo, auto, stromy, andílky i televizi, ale také srdíčka nehmotná, například tance a písničky. Pro inspiraci si můžete prohlédnout galerie prací jednotlivých ročníků ☺.

 • Soutěžní příspěvky je možné zaslat od 1. 11. 2023 do 17. 3. 2024.
 • Soutěží se ve 2 kategoriích (u smíšených skupin rozhoduje věk u převažujícího počtu dětí):

            – Základní škola (3. až 9. ročníky),

            – Mateřská škola + 1. a 2. ročníky ZŠ.

 • Zvláštní ceny, které platí pro obě kategorie:

            – Zvláštní cena pro školu,

            – Zvláštní cena předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

            – Zvláštní cena ministra práce a sociálních věcí za rozvoj mezigenerační spolupráce a solidarity,

            – Zvláštní cena za šíření projektu v zahraničí.

 • Uzávěrka přihlášek je 17. 3. 2024, rozhoduje datum odeslání elektronické přihlášky.
 • Soutěž bude vyhodnocena do 30. 5. 2024.
 • Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách www.srdceslaskou.cz a v časopise AGE; v průběhu roku 2024 pak mohou být v AGE a na Facebooku Srdceslaskou uveřejněny jednotlivé příběhy, fotografie, videa, rozhovory s vítěznými týmy, reportáže atd.
 • Slavnostní setkání vítězů se bude konat na jaře 2024 v historických prostorách Poslanecké sněmovny PČR v Praze, pokud tomu nezabrání epidemická situace.

Celostátní soutěž Srdce s láskou darované je nedílnou součástí projektu AGE a vydavatelství ANTECOM jako její organizátor postupuje při její organizaci v souladu s pravidly GDPR a ve shodě s nimi jedná v oprávněném zájmu. Předávání cen bude snímáno médii. Z tohoto důvodu vyjadřují hosté svou účastí souhlas s pořízením a použitím audiovizuálního záznamu, který může obsahovat obrazové a zvukové záznamy týkající se těchto osob či jejich projevů osobní povahy.

 

Porota

 • Jan Schmid

  zakladatel a ředitel Studia Ypsilon

 • Jana Jenšíková

  za vydavatelství ANTECOM, zakladatelka projektu Srdce s láskou darované

 • Martin Dejdar

  za studio Ypsilon

 • Michal Nesvadba

  umělec, který svou tvorbu zasvětil dětem

 • Markéta Pekarová Adamová

  předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 • Marian Jurečka

  ministr práce a sociálních věcí

 • Lenka Helena Koenigsmark

  za Mattel Česká republika

 • Igor Rolínek

  za ČPP

 • Ondřej Zicha

  za Studio Ypsilon

 • Anna Majewská

  za vydavatelství ANTECOM

 

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na webových stránkách soutěže www.srdceslaskou.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění.

Více informací také na facebook.com/srdceslaskou