Pravidla soutěže 2022/2023

Účastníkem projektu Srdce s láskou darované se mohou stát kolektivy z mateřských a základních škol, družiny, kolektivy dětí z dětských domovů, ZUŠ, mateřských center a ostatní dětské kolektivy, třeba i děti se svými rodiči (nejméně 2 a nejvíce 30 dětí/kolektiv), které splní stanovená pravidla. Do soutěže se nemohou přihlásit jednotlivci. Každý ze soutěžních kolektivů může přihlásit i více projektů; škola/zařízení může zaslat libovolný počet příspěvků různých kolektivů.

U každého projektu je soutěžní jedna fotografie a jeden text libovolného žánru, z nichž bude zřejmé, komu je práce určena a proč. Soutěžící mají možnost dále nahrát do přihlášky až tři fotografie a video dokumentující proces tvorby i předání. Porota bude hodnotit celý tento proces a videoprezentace vítá!

Přihlášku lze podat pouze elektronicky prostřednictvím webových stránek www.srdceslaskou.cz. Podáním přihlášky soutěžící dávají organizátorům soutěže automaticky souhlas s možným publikováním svých příspěvků, fotografií i videoprezentací a se zasíláním časopisu AGE na adresu uvedenou v přihlášce.

Předepsaný formát fotografií je jpg, velikost A4, rozlišení 300 dpi (maximální možné rozlišení/kvalita fotografie; vítězné fotografie se budou zveřejňovat v časopise, proto musí mít tiskovou kvalitu). Předepsaný formát textu/příběhu je word, rozsah od 1000 do 5000 znaků. Videoprezentace by měla mít maximální délku 7 minut.

Pozn.: Galerii soutěžních prací na srdceslaskou.cz generuje program přesně podle toho, jak jste přihlášku vyplnili. Prosíme, věnujte jejímu vyplňování náležitou pozornost. Děkujeme.

V předešlých ročnících se bohužel stávalo, že někteří soutěžící použili k videu neoprávněně písně jiných autorů bez jejich souhlasu. Proto byla některá videa administrátorem YouTube smazána. Z toho důvodu použijte vlastní hudbu nebo si předem vyžádejte souhlas autorů písně.

Cíle soutěže

Podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta.

Podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí.

Podpora mezigeneračního dialogu.

Radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování, sdílení radosti v kolektivu.

Průběh soutěže

 • Soutěžní příspěvky je možné zaslat od 1. 11. 2022 do 10. 3. 2023.
 • Soutěží se ve 2 kategoriích (u smíšených skupin rozhoduje věk u převažujícího počtu dětí):
  • Základní škola (3. až 9. ročníky),
  • Mateřská škola + 1. a 2. ročníky ZŠ.
 • Zvláštní ceny, které platí pro obě kategorie:
  • Zvláštní cena pro školu,
  • Zvláštní cena předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR,
  • Zvláštní cena ministra práce a sociálních věcí za rozvoj mezigenerační spolupráce a solidarity,
  • Zvláštní cena za šíření projektu v zahraničí.
 • Uzávěrka přihlášek je 10. 3. 2023, rozhoduje datum odeslání elektronické přihlášky.
 • Soutěž bude vyhodnocena do 31. 5. 2023.
 • Výsledky zveřejní časopis AGE v červnovém vydání 2023; v průběhu roku 2023 pak mohou být v AGE a na Facebooku Srdceslaskou uveřejněny jednotlivé příběhy, fotografie, videa, rozhovory s vítěznými týmy, reportáže atd.
 • Od 15. 3. do 10. 4. 2023 bude na webu www.srdceslaskou.cz probíhat veřejné hlasování, které určí TOP 10 z pohledu veřejnosti (nezávisle na porotě).
 • Slavnostní setkání vítězů se bude konat na jaře 2023 v historických prostorách Poslanecké sněmovny PČR v Praze, pokud tomu nezabrání epidemická situace.

Celostátní soutěž Srdce s láskou darované je nedílnou součástí projektu AGE a vydavatelství ANTECOM jako její organizátor postupuje při její organizaci v souladu s pravidly GDPR a ve shodě s nimi jedná v oprávněném zájmu. Předávání cen bude snímáno médii. Z tohoto důvodu vyjadřují hosté svou účastí souhlas s pořízením a použitím audiovizuálního záznamu, který může obsahovat obrazové a zvukové záznamy týkající se těchto osob či jejich projevů osobní povahy.

Porota

 • Jan Schmid

  zakladatel a ředitel Studia Ypsilon

 • Jana Jenšíková

  za vydavatelství ANTECOM, zakladatelka projektu Srdce s láskou darované

 • Martin Dejdar

  za studio Ypsilon

 • Michal Nesvadba

  umělec, který svou tvorbu zasvětil dětem

 • Markéta Pekarová Adamová

  předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 • Marian Jurečka

  ministr práce a sociálních věcí

 • Lenka Helena Koenigsmark

  za Mattel Česká republika

 • Igor Rolínek

  za ČPP

 • Ondřej Zicha

  za Studio Ypsilon

 • Anna Majewská

  za vydavatelství ANTECOM

 

HLASOVÁNÍ NA STRÁNKÁCH WWW.SRDCESLASKOU.CZ

V termínu od 15. 3. do 10. 4. 2023 probíhá hlasování na stránkách www.srdceslaskou.cz, kde budou uveřejněny všechny došlé příspěvky do soutěže Srdce s láskou darované. Tímto může kdokoli dát hlas tomu týmu, jehož práce se mu bude líbit. Veřejné hlasování nebude pořadatel hodnotit a oceňovat. Vítěze v jednotlivých kategoriích určí pouze porota.

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na webových stránkách soutěže www.srdceslaskou.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění.

Více informací také na facebook.com/srdceslaskou