Pravidla soutěže 2019/2020

Účastníkem soutěže se mohou stát kolektivy z mateřských a základních škol, družiny, kolektivy dětí z dětských domovů, ZUŠ, mateřských center a ostatní dětské kolektivy (nejméně 3 a nejvíce 30 dětí/kolektiv), které splní stanovená pravidla. Do soutěže se nemohou přihlásit jednotlivci. Každý ze soutěžních kolektivů se může přihlásit pouze s jediným projektem; škola může zaslat libovolný počet příspěvků různých kolektivů.

Soutěžní je jedna fotografie vyrobeného srdce (nebo srdcí) a jeden text libovolného žánru, z něhož bude zřejmé, komu je srdce určeno a proč. Soutěžící mají možnost dále nahrát do přihlášky až tři fotografie a video dokumentující proces tvorby i předání. Porota bude hodnotit celý tento proces a videoprezentace vítá!

Přihlášku lze podat pouze elektronicky prostřednictvím webových stránek www.srdceslaskou.cz. Podáním přihlášky soutěžící dávají organizátorům soutěže automaticky souhlas s možným publikováním svých příspěvků, fotografií i videoprezentací a se zasíláním časopisu AGE na v přihlášce uvedenou adresu.

Předepsaný formát fotografií je jpg, velikost A4, rozlišení 300 dpi (maximální možné rozlišení/kvalita fotografie; vítězné fotografie se budou zveřejňovat v časopise, proto musejí mít tiskovou kvalitu). Předepsaný formát textu/příběhu je word, rozsah od 1000 do 5000 znaků. Videoprezentace by měla mít maximální délku 7 minut.

Pozn.: Galerii soutěžních prací na srdceslaskou.cz generuje program přesně podle toho, jak jste přihlášku vyplnili. Proto prosím věnujte jejímu vyplňování náležitou pozornost. Děkujeme.

V předešlých ročnících se bohužel stávalo, že někteří soutěžící použili k videu neoprávněně písně jiných autorů bez jejich souhlasu. Proto byla některá videa administrátorem YouTube smazána. Z toho důvodu prosím použijte vlastní hudbu nebo si předem vyžádejte souhlas autorů písně.

Před výrobou srdce by se měly děti v kolektivu zamyslet nad tím, komu by je chtěly darovat a proč. Děti mohou vyrábět srdíčka pro své blízké, pro seniory v domově důchodců, mohou vybrat člověka ve svém blízkém i vzdáleném okolí, který by si srdce zasloužil za nějaký mimořádný čin, mohou srdíčkem někoho podpořit v nelehké situaci… Při výrobě srdce nejsou děti limitovány ani velikostí ani materiálem. Mohou vyrobit kolektivně jedno srdce libovolné velikosti, nebo každý člen kolektivu může vyrobit srdíčko samostatně. Fotografii výrobku (a nejlépe celého procesu tvorby, předání apod.) děti doprovodí textem a případně videem, z něhož bude zřetelné, komu a proč srdce darují. Text, fotografie i video posuzuje porota jako celek.

P. S.: Soutěžní projekt nemusí mít vždy tvar srdce! Fantazii se meze nekladou, měli jsme mj. kolo, auto, stromy, andílky i televizi ☺.

NOVINKA! Pomáháme Zemi!

V případě projektů, které budou soutěžit o Zvláštní cenu Za pomoc Zemi, nemusíte tvořit výrobek/ srdce. Může za vás hovořit samotný čin, kterým jste Zemi pomohli, ať už je to třeba vysazení stromu, vyčištění potůčku nebo nová zahrádka u vaší školy. Možností najdete kolem sebe spoustu. Své úsilí dobře zdokumentujte a text, fotky a video ze své akce pošlete jako přihlášku do soutěže tradiční cestou.

Cíle soutěže

Podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta.

Podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí.

Radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování, sdílení radosti v kolektivu.

Průběh soutěže

 • Soutěžní příspěvky lze zaslat od 1. 10. 2019 do 31. 1. 2020.
 • Soutěží se ve 2 kategoriích (u smíšených skupin rozhoduje věk u převažujícího počtu dětí):
  • Základní škola (3. až 9. ročníky),
  • Mateřská škola + 1. a 2. ročníky ZŠ.
 • Zvláštní ceny, které platí pro obě kategorie:
  • Zvláštní cena pro školu za školní kolo,
  • Zvláštní cena předsedy Poslanecké sněmovny PČR,
  • Zvláštní cena Za pomoc Zemi,
  • Zvláštní cena za šíření myšlenky projektu.
 • Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2020, rozhoduje datum odeslání elektronické přihlášky.
 • Soutěž bude vyhodnocena do 10. 4. 2020.
 • Výsledky zveřejní časopis AGE ve druhém vydání 2020; v průběhu roku 2020 pak mohou být v AGE a na Facebooku Srdceslaskou uveřejněny jednotlivé příběhy, fotografie, videa, rozhovory s vítěznými týmy, reportáže atd.
 • Od 5. 2. do 15. 3. 2020 bude na webu www.srdceslaskou.cz probíhat veřejné hlasování, které určí TOP 10 z pohledu veřejnosti (nezávisle na porotě).
 • Slavnostní setkání vítězů všech kategorií i hlasování se uskuteční na jaře 2020 v historických prostorách Poslanecké sněmovny PČR v Praze. Aktuální vyjádření organizátorů: Slavnostní setkání vítězů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jsme na začátku roku po dohodě s představiteli sněmovny plánovali na pondělí 25. května. Bohužel mezitím k nám dorazil covid-19 a spolu s ním také celostátní opatření, a tak konat akci pro cca dvě stovky dospělých a dětí je v tu dobu vyloučeno. Nezbývá nám všem nic jiného než se těšit, že si to vynahradíme příští rok. Děkujeme za pochopení.

Celostátní soutěž Srdce s láskou darované je nedílnou součástí projektu AGE a vydavatelství ANTECOM jako jeden z hlavních organizátorů postupuje při její organizaci v souladu s pravidly GDPR a ve shodě s nimi jedná v oprávněném zájmu. Předávání cen bude snímáno médii. Z tohoto důvodu vyjadřují hosté svou účastí souhlas s pořízením a použitím audiovizuálního záznamu, který může obsahovat obrazové a zvukové záznamy týkající se těchto osob či jejich projevů osobní povahy.

Porota

 • Jan Schmid

  předseda poroty

  zakladatel a ředitel Studia Ypsilon

 • Jiří Lábus

  za studio Ypsilon

 • Martin Dejdar

  za studio Ypsilon

 • Jan Jiráň

  za studio Ypsilon

 • Jana Jenšíková

  za společnost ANTECOM,
  vydavatele časopisu AGE

 • Jan Vícha

  za společnost OPTYS,
  partnera časopisu AGE

 • Radek Vondráček

  předseda Poslanecké sněmovny PČR

 • Anna Majewská

  za společnost OPTYS,
  partnera časopisu AGE

 

Hlasování na stránkách www.srdceslaskou.cz

Nezávisle na hodnocení poroty soutěže Srdce s láskou darované probíhá v termínu od 5. 2. do 15. 3. 2020 hlasování na stránkách www.srdceslaskou.cz, kde budou uveřejněny všechny došlé příspěvky do soutěže Srdce s láskou darované. Tímto může kdokoli dát hlas tomu týmu, jehož práce se mu bude líbit. V konečné fázi pak počty hlasů vyhodnotí počítač a zveřejníme TOP 10, které z tohoto veřejného hlasování vzejdou. První tři vítězné týmy získají hodnotné odměny.

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na webových stránkách soutěže www.srdceslaskou.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění.

Více informací také na facebook.com/srdceslaskou