Pravidla soutěže 2017/2018

Účastníkem soutěže se mohou stát kolektivy z mateřských a základních škol, družiny, kolektivy dětí z dětských domovů, ZUŠ, mateřských center a ostatní dětské kolektivy (nejméně 3 a nejvíce 30 dětí/kolektiv), které splní stanovená pravidla. Do soutěže se nemohou přihlásit jednotlivci. Každý ze soutěžních kolektivů se může přihlásit pouze s jediným projektem; škola může zaslat libovolný počet příspěvků různých kolektivů.

Soutěžní je jedna fotografie vyrobeného srdce (nebo srdcí) a jeden text libovolného žánru, z něhož bude zřejmé, komu je srdce určeno a proč. Soutěžící mají možnost dále nahrát do přihlášky až tři fotografie a video dokumentující proces tvorby i předání. Porota bude hodnotit celý tento proces a videoprezentace vítá!

Přihlášku lze podat pouze elektronicky prostřednictvím webových stránek www.srdceslaskou.cz. Podáním přihlášky soutěžící dávají organizátorům soutěže automaticky souhlas s publikováním svých příspěvků a fotografií.

Předepsaný formát fotografií je jpg, velikost A4, rozlišení 300 dpi (maximální možné rozlišení/ kvalita fotografie; vítězné fotografie se budou zveřejňovat v časopise, proto musejí mít tiskovou kvalitu). Předepsaný formát textu/příběhu je word, rozsah od 1000 do 5000 znaků.

Před výrobou srdce by se měly děti v kolektivu zamyslet nad tím, komu by je chtěly darovat a proč. Děti mohou vyrábět srdíčka pro maminku, dědečka, pro seniory v domově důchodců, mohou vybrat jednoho člověka ve svém blízkém i vzdáleném okolí, který by si srdce zasloužil za nějaký mimořádný čin apod. Při výrobě srdce nejsou děti limitovány ani velikostí ani materiálem. Mohou vyrobit kolektivně jedno srdce libovolné velikosti, nebo každý člen kolektivu může vyrobit srdíčko samostatně. Fotografii výrobku (a nejlépe celého procesu tvorby, předání apod.) děti doprovodí textem, z něhož bude zřetelné, komu a proč srdce darují. Fotografie a text soutěží jako celek.

Cíle soutěže

Podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta.

Podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí.

Radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování, sdílení radosti v kolektivu.

Průběh soutěže

 • Soutěžní příspěvky lze zaslat od 15. 9. do 31. 1. 2018.
 • Soutěží se ve 2 kategoriích (u smíšených skupin rozhoduje věk u převažujícího počtu dětí):
  • Základní škola (3. až 9. ročníky),
  • Mateřská škola + 1. a 2. ročníky ZŠ.
 • Zvláštní ceny, které platí pro obě kategorie:
  • Zvláštní cena pro školu za školní kolo,
  • Zvláštní cena za originální design a technickou tvořivost.
 • Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2018, rozhoduje datum odeslání elektronické přihlášky.
 • Soutěž bude vyhodnocena do 31. 3. 2018.
 • Výsledky zveřejní časopis AGE ve druhém vydání 2018; v průběhu roku 2018 pak budou v AGE uveřejňovány jednotlivé příběhy, fotografie, rozhovory s vítěznými týmy, reportáže atd.
 • Od 5. 2. 2018 do 15. 3. 2018 bude na webu www.srdceslaskou.cz probíhat veřejné hlasování, které určí TOP 10 z pohledu veřejnosti (nezávisle na porotě).
 • Slavnostní setkání vítězů všech kategorií i hlasování se uskuteční na jaře 2018 v historických prostorách Poslanecké sněmovny PČR v Praze.

Porota

 • Jan Schmid

  předseda poroty

  zakladatel a ředitel Studia Ypsilon

 • Jiří Lábus

  za studio Ypsilon

 • Martin Dejdar

  za studio Ypsilon

 • Jan Jiráň

  za studio Ypsilon

 • Jana Jenšíková

  za společnost ANTECOM,
  vydavatele časopisu AGE

 • Jan Vícha

  za společnost OPTYS,
  partnera časopisu AGE

 • Ivana Uvírová

  za společnost OPTYS,
  partnera časopisu AGE

 • Anna Majewská

  za společnost OPTYS,
  partnera časopisu AGE

Hlasování na stránkách www.srdceslaskou.cz

Nezávisle na hodnocení poroty soutěže Srdce s láskou darované bude v termínu od 5. 2. 2018 do 15. 3. 2018 probíhat hlasování na stránkách www.srdceslaskou.cz, kde uveřejníme všechny došlé příspěvky do soutěže Srdce s láskou darované. Tímto může kdokoli dát hlas tomu týmu, jehož práce se mu bude líbit.

V konečné fázi pak počty hlasů vyhodnotí počítač a zveřejníme TOP 10, které z tohoto veřejného hlasování vzejdou. Ten kolektiv, který se umístí na prvním místě, pozveme na setkání vítězů do Poslanecké sněmovny PČR a bude dále oceněn certifikátem, srdíčky se šlupnou Swarovski, velkými odznaky s logem soutěže, sladkou odměnou a článkem v časopise AGE.

Vítězné týmy budou informovány e-mailem po 31. března 2018.

Předání cen se uskuteční na jaře 2018 na slavnostním setkání v historických prostorách Poslanecké sněmovny PČR.

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na webových stránkách soutěže www.srdceslaskou.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění.