Pravidla soutěže 2021/2022

Účastníkem projektu Srdce s láskou darované se mohou stát kolektivy z mateřských a základních škol, družiny, kolektivy dětí z dětských domovů, ZUŠ, mateřských center a ostatní dětské kolektivy, třeba i děti se svými rodiči (nejméně 2 a nejvíce 30 dětí/kolektiv), které splní stanovená pravidla. Do soutěže se nemohou přihlásit jednotlivci. Každý ze soutěžních kolektivů může přihlásit i více projektů; škola/zařízení může zaslat libovolný počet příspěvků různých kolektivů.

U každého projektu je soutěžní jedna fotografie vyrobeného srdce (nebo srdcí) a jeden text libovolného žánru, z něhož bude zřejmé, komu je srdce určeno a proč. Soutěžící mají možnost dále nahrát do přihlášky až tři fotografie a video dokumentující proces tvorby i předání. Porota bude hodnotit celý tento proces a videoprezentace vítá!

Přihlášku lze podat pouze elektronicky prostřednictvím webových stránek www.srdceslaskou.cz. Podáním přihlášky soutěžící dávají organizátorům soutěže automaticky souhlas s možným publikováním svých příspěvků, fotografií i videoprezentací a se zasíláním časopisu AGE na adresu uvedenou v přihlášce.

Předepsaný formát fotografií je jpg, velikost A4, rozlišení 300 dpi (maximální možné rozlišení/kvalita fotografie; vítězné fotografie se budou zveřejňovat v časopise, proto musí mít tiskovou kvalitu). Předepsaný formát textu/příběhu je word, rozsah od 1000 do 5000 znaků. Videoprezentace by měla mít maximální délku 7 minut.

Pozn.: Galerii soutěžních prací na srdceslaskou.cz generuje program přesně podle toho, jak jste přihlášku vyplnili. Prosíme, věnujte jejímu vyplňování náležitou pozornost. Děkujeme.

V předešlých ročnících se bohužel stávalo, že někteří soutěžící použili k videu neoprávněně písně jiných autorů bez jejich souhlasu. Proto byla některá videa administrátorem YouTube smazána. Z toho důvodu použijte vlastní hudbu nebo si předem vyžádejte souhlas autorů písně.

Cíle soutěže

Podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta.

Podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí.

Radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování, sdílení radosti v kolektivu.

■ Soutěžní příspěvky je možné zaslat od 1. 10. 2021 do 10. 3. 2022.

Soutěží se ve 2 kategoriích (u smíšených skupin rozhoduje věk u převažujícího počtu dětí):

– Základní škola (3. až 9. ročníky),

– Mateřská škola + 1. a 2. ročníky ZŠ.

■ Zvláštní ceny, které platí pro obě kategorie:

– Zvláštní cena pro školu,

– Zvláštní cena předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR,

– Zvláštní cena ministra práce a sociálních věcí za rozvoj mezigenerační spolupráce a solidarity,

– Zvláštní cena za šíření projektu v zahraničí.

■ Uzávěrka přihlášek je 10. 3. 2022, rozhoduje datum odeslání elektronické přihlášky.

■ Soutěž bude vyhodnocena nejpozději do 31. 5. 2022.

■ Výsledky zveřejní časopis AGE v červnovém vydání 2022; v průběhu roku 2022 pak mohou být v AGE a na Facebooku Srdceslaskou uveřejněny jednotlivé příběhy, fotografie, videa, rozhovory s vítěznými týmy, reportáže atd.

Porota

 • Jan Schmid

  zakladatel a ředitel Studia Ypsilon

 • Jana Jenšíková

  za vydavatelství ANTECOM, zakladatelka projektu Srdce s láskou darované

 • Martin Dejdar

  za studio Ypsilon

 • Markéta Pekarová Adamová

  předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 • Jiří Lábus

  za studio Ypsilon

 • Marian Jurečka

  ministr práce a sociálních věcí

 • Jan Jiráň

  za studio Ypsilon

 • Bohumila Kobrlová

  za společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH

 • Zuzana Břízová

  za společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH

 • Anna Majewská

  za vydavatelství ANTECOM

 

Od 15. 3. do 10. 4. 2022 bude na webu www.srdceslaskou.cz probíhat veřejné hlasování, které určí TOP 10 z pohledu veřejnosti (nezávisle na porotě).

■ Slavnostní setkání vítězů se bude konat na jaře 2022 v historických prostorách Poslanecké sněmovny PČR v Praze, pokud tomu nezabrání epidemická situace.

Celostátní soutěž Srdce s láskou darované je nedílnou součástí projektu AGE a vydavatelství ANTECOM jako jeden z hlavních organizátorů postupuje při její organizaci v souladu s pravidly GDPR a ve shodě s nimi jedná v oprávněném zájmu. Předávání cen bude snímáno médii. Z tohoto důvodu vyjadřují hosté svou účastí souhlas s pořízením a použitím audiovizuálního záznamu, který může obsahovat obrazové a zvukové záznamy týkající se těchto osob či jejich projevů osobní povahy.