Pravidla soutěže 2015/2016

Účastníkem soutěže Srdce s láskou darované 2015 se mohou stát kolektivy z mateřských a základních škol, družiny, kolektivy dětí z dětských domovů, ZUŠ, mateřských center a ostatní dětské kolektivy v maximálním počtu 30 dětí/kolektiv, které splní stanovená pravidla. Do soutěže se nemohou přihlásit jednotlivci. Každý ze soutěžních kolektivů se může přihlásit pouze s jediným projektem.

Před výrobou srdce by se měly děti v kolektivu zamyslet nad tím, komu by je chtěly darovat a proč. Děti mohou vyrábět srdíčka pro maminku, dědečka, pro seniory v domově důchodců, mohou vybrat jednoho člověka ve svém blízkém i vzdáleném okolí, který by si srdce zasloužil za nějaký mimořádný čin apod. Při výrobě srdce nejsou děti limitovány ani velikostí ani materiálem. Mohou vyrobit kolektivně jedno srdce libovolné velikosti, nebo každý člen kolektivu může vyrobit srdíčko samostatně.

Soutěžní je jedna fotografie vyrobeného srdce (nebo srdcí) a jeden text libovolného žánru, z něhož bude zřejmé, komu je srdce určeno a proč. Soutěžící mají možnost dále nahrát do přihlášky až tři fotografie a video dokumentující proces tvorby i předání. Porota bude hodnotit celý tento proces!

Přihlášku lze podat pouze elektronicky prostřednictvím webových stránek www.srdceslaskou.cz. Podáním přihlášky soutěžící dávají organizátorům soutěže automaticky souhlas s publikováním svých příspěvků a fotografií.

Předepsaný formát fotografií je jpg, velikost A4, rozlišení 300 dpi (maximální možné rozlišení/ kvalita fotografie; vítězné fotografie se budou zveřejňovat v časopise, proto musejí mít tiskovou kvalitu). Předepsaný formát textu/příběhu je word, rozsah od 1000 do 5000 znaků.

Cíle soutěže

Podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta.

Podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí.

Radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování, sdílení radosti v kolektivu.

Průběh soutěže

Zasílání soutěžních prací probíhá v období od 15. 9. do 15. 11. 2015.

NOVINKA! Soutěží se ve 2 kategoriích (u smíšených skupin rozhoduje věk u převažujícího počtu dětí):

 • Základní škola (3. až 9. ročníky),
 • Mateřská škola + 1. a 2. ročníky ZŠ.

V rámci kategorie ZŠ (3. až 9. ročníky) vyhlašujeme zvláštní cenu Originální design – Světlo na cestu.

Uzávěrka přihlášek je 15. 11. 2015, rozhoduje datum odeslání elektronické přihlášky.

Soutěž bude vyhodnocena do 31. 3. 2016.

Výsledky zveřejní časopis AGE v jarním vydání 2016; v průběhu roku 2016 pak budou v AGE postupně uveřejňovány jednotlivé příběhy, fotografie, rozhovory s vítěznými týmy, reportáže atd.

Od 20. 12. 2015 do 31. 3. 2016 bude na webu www.srdceslaskou.cz probíhat veřejné hlasování, které určí TOP 10 z pohledu veřejnosti.

Slavnostní setkání vítězů všech tří kategorií i hlasování se uskuteční ve druhé polovině dubna 2016 v historických prostorách Poslanecké sněmovny ČR v Praze, jejíž předseda Jan Hamáček udělil soutěži záštitu.

Vítězné týmy budou informovány e-mailem do 31. března 2016.

Porota

 • Jan Schmid

  předseda poroty

  zakladatel a ředitel Studia Ypsilon

 • Jiří Lábus

  za studio Ypsilon

 • Marek Eben

  za studio Ypsilon

 • Jan Jiráň

  za studio Ypsilon

 • Jana Jenšíková

  za společnost ANTECOM,
  vydavatele časopisu AGE

 • Jan Vícha

  za společnost OPTYS,
  partnera časopisu AGE

 • Ivana Uvírová

  za společnost OPTYS,
  partnera časopisu AGE

 • Monika Krajčovičová

  autorka námětu soutěže

Hlasování na stránkách www.srdceslaskou.cz

Nezávisle na hodnocení poroty soutěže Srdce s láskou darované bude v termínu od 20. 12. 2015 do 31. 3. 2016 probíhat hlasování na stránkách www.srdceslaskou.cz, kde uveřejníme všechny došlé příspěvky do soutěže Srdce s láskou darované, 1. a 2. kategorie (netýká se soutěže o zvláštní cenu Originální design – Světlo na cestu). Tímto může kdokoli dát hlas tomu týmu, jehož práce se mu bude líbit. Každému však pouze jeden.

V konečné fázi pak počty hlasů vyhodnotí počítač a zveřejníme TOP 10, které z tohoto veřejného hlasování vzejdou. Ten kolektiv, který se umístí na prvním místě, pozveme v dubnu na setkání vítězů do Poslanecké sněmovny ČR. Členové všech deseti pak obdrží drobné dárky.