Pravidla soutěže 2014/2015

Výtvarné a literární soutěže Srdce s láskou darované se mohou zúčastnit dětské kolektivy z mateřských a základních škol, družin, z dětských domovů, ZUŠ, mateřských center a ostatní dětské kolektivy v maximálním počtu 30 dětí/kolektiv, které splní stanovená pravidla. Do soutěže se nemohou přihlásit jednotlivci. Každý ze soutěžních kolektivů se může přihlásit pouze s jediným projektem.

Soutěžní je jedna fotografie vyrobeného srdce (nebo srdcí) a jeden literárně zpracovaný text libovolného žánru, z něhož bude zřejmé, komu je srdce určeno a proč.

Fotografii a příběh soutěžící zašlou prostřednictvím přihlášky umístěné na webových stránkách časopisu AGE www.age-management.cz. Podáním přihlášky dávají soutěžící organizátorům soutěže automaticky souhlas s publikováním svých příspěvků a fotografií.

Předepsaný formát fotografie srdce je jpg, velikost A4, rozlišení 300 dpi (maximální možné rozlišení/kvalita fotografie; vítězné fotografie se budou zveřejňovat v časopise, proto musejí mít tiskovou kvalitu). Předepsaný formát textu/příběhu je word, rozsah od 1000 do 3000 znaků.

Před výrobou srdce by se měly děti v kolektivu zamyslet nad tím, komu by je chtěly darovat a proč. Děti mohou vyrábět srdíčka pro maminku, dědečka, pro seniory v domově důchodců, mohou vybrat jednoho člověka ve svém blízkém i vzdáleném okolí, který by si srdce zasloužil za nějaký mimořádný čin apod. Při výrobě srdce nejsou děti limitovány ani velikostí ani materiálem. Mohou vyrobit kolektivně jedno srdce libovolné velikosti, nebo každý člen kolektivu může vyrobit srdíčko samostatně. Fotografii výrobku děti doprovodí literárně zpracovaným textem (příběh, povídka, fejeton atd.), z něhož bude zřetelné, komu a proč srdce darují. Foto výrobku a text soutěží jako celek.

Předpokládá se aktivní role učitele/vychovatele. Zvláště u předškolních dětí a nižších ročníků ZŠ bude zapotřebí jeho rada a pomoc (například i se zpracováním doprovodného textu apod.).

Cíle soutěže

 • Podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta.
 • Podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí.
 • Radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování, sdílení radosti v kolektivu.

Průběh soutěže

 • Soutěž probíhá v období od 1. 9. do 15. 11. 2014.
 • Uzávěrka přihlášek je 15. 11. 2014, rozhoduje datum odeslání elektronické přihlášky.
 • Soutěž bude vyhodnocena do 31. 12. 2014.
 • Výsledky zveřejní časopis AGE v prvním vydání 2015; v průběhu roku 2015 budou v AGE postupně uveřejňovány jednotlivé příběhy, fotografie, rozhovory s vítěznými týmy, reportáže atd.
 • Všechny soutěžní práce jsou uveřejněny na webu www.age-management.cz v sekci Soutěžní práce.

Pořadatelé

Pořadatelem a organizátorem soutěže jsou firma ANTECOM s. r. o., vydavatel časopisu AGE, společnost OPTYS, spol. s. r. o., a Studio Ypsilon (dále jen pořadatelé).

Antecom Optys Studio Ypsilon

Partneři soutěže

Filák Merkur
Kamila Chocolates Hotel Radun

Porota

 • Jan Schmid

  předseda poroty

  zakladatel a ředitel Studia Ypsilon

 • Jiří Lábus

  za studio Ypsilon

 • Marek Eben

  za studio Ypsilon

 • Jan Jiráň

  za studio Ypsilon

 • Jana Jenšíková

  za společnost ANTECOM,
  vydavatele časopisu AGE

 • Jan Vícha

  za společnost OPTYS,
  partnera časopisu AGE

 • Ivana Uvírová

  za společnost OPTYS,
  partnera časopisu AGE

 • Monika Krajčovičová

  autorka námětu soutěže

Vítězné týmy budou informovány e-mailem do 20. ledna 2015. Slavnostní předání cen se uskuteční v únoru 2015 v pražském Studiu Ypsilon na mimořádném odpoledním představení tohoto divadla určeném pro vybrané soutěžící.