Ohlasy soutěžících

Každé velké štěstí je tvořeno těmi malými

Srdce s láskou darované je projekt, který se dotkl mého srdce, protože tato myšlenka přesně vystihuje to, jakým způsobem pohlížím na život. Předávat dobro, přistupovat k lidem a věcem s láskou, to je způsob myšlení, který se snažím předávat i svým žákům. Mým cílem je, aby si ze školy odnášeli nejen vědomosti, ale také určité „povědomí hodnot“, umět svobodně a pozitivně myslet a respektovat druhé. Přála bych si, abychom všichni vnímali nejen své potřeby, ale zároveň chtěli dělat radost lidem kolem sebe, měli srdce otevřená a uměli se o své štěstí dělit s ostatními. Protože každé velké štěstí…
více…

Dávám-li radost, pak ji i dostávám

Myšlenka předávání radosti – lásky prostřednictvím dětské tvorby nás velmi nadchla. Proto jsme se letos pokusili zrealizovat projekt Srdce s láskou darované ve všech třídách druhého stupně naší školy. Celý proces odstartovali skvělí třídní učitelé, kteří nasměrovali třídy ke konkrétním myšlenkám. V hodinách umění a kultury se stala průvodkyní v tvorbě žáků paní učitelka Jana Šinkovská: „Bylo velkou radostí sledovat, jak žáci spolupracují a tvoří.“ Celý projekt dokončily téměř všechny třídy, protože to nejdůležitější bylo zakončit práci předáním díla vybraným osobám a kolektivům a sdílením…
více…

Srdce s láskou darované nám pomáhá u dětí rozvíjet kreativitu, empatii, mezilidské vztahy a tradiční hodnoty

Hledat námět na soutěž Srdce s láskou darované je pro nás vždycky velmi příjemnou výzvou. Děti se do projektu pokaždé zapojí se vší vervou a úsilím a je pro ně radost někomu poděkovat za to, co přináší ostatním. Tento projekt mimo jiné pomáhá nám lektorkám dále u dětí rozvíjet nejen kreativitu, ale i empatii, mezilidské vztahy a tradiční hodnoty. Jakožto Češi žijící v zahraničí si stále více uvědomujeme české tradice, mezi které zajisté patří i naše česká kuchyně. Především v době pandemie jsme neměli možnost dostat se tak často k našim babičkám a pochutnávat si na výtvorech jejich…
více…

Tento projekt má v lidských srdcích své pevné místo

Na začátku letošního školního roku jsme ve třídě opět otevřeli téma projektu Srdce s láskou darované. Se současnou třídou se zapojujeme pravidelně každý rok. Letos to bylo tedy počtvrté. Jelikož jsem třídní učitelkou deváté třídy, je pro nás tento školní rok specifický a poměrně náročný. Deváťáci mají před sebou mnoho úkolů a výzev, které musí zvládnout. Jedním z nich i takzvané šerpování prvňáčků. Je to tradice, která se na naší škole dodržuje už mnoho let. Každý deváťák si vybere svého prvňáčka, jemuž předává slavnostní šerpu a stává se jeho patronem. V návaznosti na tuto akci na sebe…
více…

Lásku, přátelství a úctu si zasloužíme všichni, děti obzvlášť

Již při naší první účasti v projektu Srdce s láskou darované před čtyřmi lety nás nejvíc zaujalo to, na jaké hodnoty je poukazováno. Jedná se totiž o ty, které uplatňujeme při každodenní práci s našimi klienty. Naši službu využívá celá řada klientů, kteří se vzájemně liší věkem, sociálním zázemím, barvou pleti či sexuální orientací. Některým z nich je naopak společné to, že výše zmíněných hodnot se jim v jejich životech nedostává v takové míře, v jaké by chtěli nebo spíš potřebovali. O to víc mě dojímá, jak se tyto křehké, mnohdy raněné duše našich klientů dokázaly nadchnout pro vzájemnou…
více…

Příští rok se určitě hodláme zapojit znovu. Děkujeme!

Projekt Srdce s láskou darované od počátku vnímám spíše jako poslání nežli soutěž. Děti jsou čisté duše a svojí upřímnou snahou, úsilím a touhou potěšit dokáží snadno vykouzlit ostatním lidem úsměv ve tváři. Naše děti se do tohoto krásného projektu zapojily již potřetí a také letos se do díla pustily s nadšením a elánem jim vlastním. Samotnou mě až překvapilo, jak jsou neskutečně kreativní a nápadité. Společná práce byla pro mě i pro ně velkou zábavou a já jsem ráda, že jsem je mohla touto cestou provázet. Ocenění nás velice potěšilo a příští rok se určitě hodláme zapojit znovu. Děkujeme!…
více…

Děti měly radost, že někomu vykouzlily úsměv na rtech

Projekt mi přirostl k srdci již ve chvíli, kdy jsem se o něm před dvěma lety dověděla. Tehdy jsem také třídu přihlásila poprvé a všechny nás to nadchlo. Ne kvůli soutěži či umístění nebo možnosti výhry. Ale z toho důvodu, že u nás ve třídě se snažíme, aby si děti vzájemně pomáhaly, aby pomáhaly slabším, aby přiměřeně svému věku chápaly, že ne všem na světě je dobře a že jsou lidé, kteří potřebují podporu a radost od cizích lidí. A jelikož váš projekt šíří tuto myšlenku, chceme být jeho součástí. Loni jsme pekli cukroví pro personál dvou pražských covidových oddělení v nemocnicích, ale letos…
více…

Po dvouleté pauze jsme se letos zapojili podruhé a hodláme v tom v dalších letech pokračovat

Rozdávat radost je úplně to nejvíc. Srdce s láskou darované je projekt, který má obrovský smysl. Po dvouleté pauze jsme se letos zapojili podruhé a hodláme v tom v dalších letech pokračovat. Projekt náramně skloubil dohromady dvě důležité věci. Za prvé umět někomu poděkovat a udělat mu radost, za druhé děti vychovává k tomu, aby nebyly úplně lhostejné a dokázaly obdarovávat druhé. A především ty, kteří to potřebují a kteří si to zaslouží, ať už je jejich příběh jakýkoliv. Pro nás jako školu je ctí být součástí tohoto projektu a jsme rádi, že pod jeho záštitou můžeme rozdávat radost. Jen málo…
více…

Velmi mě potěšilo nadšení nejen dětí, ale i rodičů a téměř celého kolektivu MŠ

Do soutěže Srdce s láskou darované jsme se letos zapojili poprvé. A už teď vím, že se příští rok zapojíme znovu. O soutěži jsem se dozvěděla na internetu při hledání inspirace na Srdíčkový den, kde na mě hned jako první vyskočila stránka Srdce s láskou darované. Když jsem si stránku prohlédla a přečetla pravidla, hned jsem věděla, že se musíme zapojit. Myšlenka celé soutěže mě velmi nadchla. Děti ani na chvíli neváhaly a pustily se s chutí do toho. Velmi mě potěšilo nadšení nejen dětí, ale i rodičů a téměř celého kolektivu MŠ. Ani by mě nenapadlo, že se mezi tolika úžasnými projekty umístíme…
více…