Soutěžní práce

Ať srdce nevyhasnou

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace
Olomoucká 88, Opava 746 01

skupina dětí MŠ + 1.,2. třída žáku ZŠ, 8 dětí
Vedoucí Helena Sůrová

Průvodní text