Ohlasy soutěžících

Se Srdcem zažijete krásné věci. A cena? To je jen třešnička na dortu!

Srdce s láskou darované na naší škole zná skoro každý, a když se školou projdete, najdete spoustu jeho stop. Není divu, jsme s touto soutěží spojeni již šestým rokem. Zažili jsme se „srdíčky“ spoustu věcí: cesty do Terezína, nemoc blízké kamarádky a kamaráda, podporu výborné organizace Medou, smrt milovaného člověka, odchod do důchodu perfektního ředitele… Ale letos jsme se pustili do docela jiné práce, podpořili jsme sport. Proč? Na školu totiž nastoupil nový pan učitel, který ji také předtím absolvoval a všichni ho znali jako velkého sparťana. Takže letos srdíčko Spartě? No jasně! Vůbec…
více…

Srdce s láskou darované pro mě vždy bude spojeno s úžasným pocitem podpory

Tato soutěž bude pro mě navždy spojena s úžasným pocitem podpory. Už samotné vymýšlení a tvoření našeho srdce byl báječný zážitek. Co ale následovalo po vyhlášení veřejného hlasování, to bych nečekala ani v těch nejodvážnějších snech. Hned od začátku jsme byli na prvním místě a tato naše „krasojízda“ trvala po celou dobu hlasování. Známí i úplně cizí lidé projevovali zájem, vyjadřovali podporu a věnovali nám svůj čas. Chtěla bych jim i touto cestou ještě jednou moc a moc poděkovat!
více…

Těšíme se, až za naším Srdcem a přáteli do partnerské školy ve Vejprnicích budeme moci přijet

Již po slavnostním předávání cen minulého ročníku projektu Srdce s láskou darované v Poslanecké sněmovně v Praze jsme byli tak motivovaní udělat někomu dalšímu radost, že bylo hned jasné, že se zúčastníme i dalšího ročníku. Další srdce jsme se rozhodli věnovat naší partnerské škole v jihočeských Vejprnicích. Projektu se ujali žáci třetí třídy, kteří zároveň přišli s nápadem darovat dětem ve Vejprnicích něco na památku, co by jim připomínalo naši spolupráci a přátelství. Díky tomuto projektu jsme mohli veřejně poděkovat ZŠ Vejprnice za pomocnou ruku a mnoho krásných zážitků jak z vyučovacích…
více…

Srdce s láskou darované jsme si s dětmi opravdu užili!

Letošní ročník projektu Srdce s láskou darované jsme si s dětmi opravdu užili. Všechny děti si rády hrají a díky návštěvě domova důchodců jsme zjistili, že dospělí jsou na tom vlastně stejně. Navíc už teď víme, že všechny hry i hračky, co máme ve školce, se jen tak kouzlem neobjeví, ale musí je někdo vyrobit a někdy to dá docela dost práce. Marek Havelka a Bronislava Fialová,
více…

Sdílená radost je skvělým posláním této soutěže, díky za ni

Do soutěže jsme se zapojili podruhé. Letos byl naším cílem co největší počet obdarovaných. Rozdávali jsme poukaz na radost, protože radost si zaslouží každý z nás. Přála bych všem zažít ten skvělý pocit a energii, která při rozdávání poukazů kolemjdoucím panovala okolo nás a předávala se dál a dál. Nikomu jsme nebyli k smíchu, ale všichni se usmívali. Věřím, že si tento zážitek děti uchovají v paměti i v srdci. Jsem nadšená z úspěchu dětí. Jejich radost je nesdělitelná, čistá a bezprostřední.
více…

Dětská upřímnost, nadšení a energie neznají překážek stejně jako dětská fantazie, komu a kam srdce s láskou darované věnovat

Myšlenka srdce vlastnoručně vyrobit, s láskou předat a udělat někomu radost naše hvězdičkové děti neopustila ani na chvilku. Chtěly se podělit o své zážitky a úspěch v minulém ročníku tohoto celorepublikového projektu ve svých třídách a kolektivech, kde tráví mnohdy víc než polovinu dne. Dobře si uvědomují, kolik času tráví společně, kamarádí se, spolupracují a pomáhají si. Díky nim se vlastně každodenní obyčejná věc a povinnost jít do školy stala zároveň srdeční záležitostí. Vzniklo tak poselství… A přineslo i mnoho nového, co je a bude předáváno dál. Petra Luštická,
více…

Děkuji žákům za krásnou, obohacující práci a za to, že tvoříme vždycky srdcem

Do projektu Srdce s láskou darované se zapojujeme každoročně. Letos jsem pracovala se dvěma malými skupinkami nadšených dětí, které chtěly někomu udělat radost a obdarovat ho. Projekt Bílá holubice a její velké srdce aneb Tanec a handicap byl výzvou a zároveň motivací. Lidé, kteří tančí, jsou úžasní, s jakou chutí a láskou k tanci přistupují, i když mají omezení. Samotné předání naší holubice bylo emotivní a plné upřímné radosti. Druhým projektem bylo Srdce pro Krevní centrum a jejich dárce krve. Všechna děvčata byla skvělá, s jakou chutí a nadšením tvořila svou kapku. Děkuji žákům za jejich…
více…

Těší nás, že můžeme být součástí tohoto projektu plného skvělých lidí, opravdových srdcařů

Do projektu Srdce s láskou darované jsme se letos zapojili prvně a chytil nás za srdce, protože z něj čiší láska a lidskost. Když jsem se ptala dětí, proč chtějí pomáhat, jednoduše odpověděly: „Protože můžeme!“ Jak prosté, že? A svoje Srdce z lásky s láskou věnovaly člověku, který sám své srdce denně rozdává druhým. Martin Luther King kdysi řekl: „Každý může být skvělý…protože každý může pomáhat. K tomu potřebuje jen srdce plné ušlechtilosti, duši stvořenou láskou.“ Těší nás, že můžeme být součástí tohoto projektu plného skvělých lidí, opravdových srdcařů.
více…

Naše sociální zařízení má podobné poslání jako projekt Srdce s láskou darované. Otevíráme lidská srdce

Projekt Srdce s láskou darované mě zaujal zejména proto, že opisuje poslání práce sociálních pracovníků a pracovníků v nízkoprahovém zařízení obzvlášť. Svou kreativitu, výtvarné nadání a smysl pro spolupráci prokázali naši klienti tím, že si společně s námi zvolili za téma projektu význam přátelství. Klienti si plně uvědomují, že v našich životech hraje ústřední roli, a také to, že NZDM ZASTÁVka Telč poskytuje ideální prostředí pro navázání nových přátelství. Jejich symbolem se pro nás nyní stala velká andělská křídla, která zdobí zeď sálu v našem zařízení. My, sociální pracovníci, si…
více…

Smekám před dětmi, že svůj volný čas věnovaly pomoci druhým a rozhodly se da-rovat kousek sebe a někoho potěšit

Tohoto nádherného projektu se s mou třídou 8. B účastníme již třetím rokem. S nápadem zapojit své tehdejší šesťáky do soutěže jsem přišla já a oni nadšeně souhlasili. No a následující roky, vždy už v září, se u nás ve třídě živě diskutovalo pouze nad tím, komu srdce darujeme tentokrát. A vždycky do toho jde všech devatenáct žáků. A každý rok mě to znovu dojímá.  Na děti, které opravdu nazývám mými, jsem nesmírně hrdá. Smekám před nimi, že svůj volný čas věnovaly právě pomoci druhým a rozhodly se darovat kousek sebe a potěšit někoho jiného. Při výrobě se i dost nasmějeme a samotné předávání…
více…