Články v AGE

Zpívání v Podkrušnohoří aneb Cesta za Zpěváky českého nebe

TEXT Martin F. Fabík FOTO Vojtěch Hlávka; archiv Hudby Hradní stráže a Policie ČR AGE 5 - 6 / 2020

Přiznám se, že dokud jsem se nesetkal s profesorem Miroslavem Košlerem (+2016), tak mne sborový zpěv moc nebral. Až díky němu jsem poznal, jaký je to celonárodní fenomén. Lidé, kteří často nemohou nalézt společnou řeč, jsou z různých sociálních vrstev, se sejdou, aby si společně zazpívali. Tehdy jsem si uvědomil, že často leckde vznikl pěvecký sbor jako forma společenského angažmá dříve než… více…

Marek Orko Vácha: Život není biologická náhoda, ale pokus o umělecké dílo

TEXT Věra Vortelová FOTO Markéta Zelenková a archiv M. O. Váchy AGE 5 - 6 / 2020

„Kdyby byl tvůj život bílé plátno, tak každé slovo, které vyslovíš, a čin, který uděláš, je tah štětcem. Snaž se, aby ten obraz byl co nejkrásnější,“ říká Marek Orko Vácha, s nímž jsme si povídali o Vánocích v Antarktidě, mezilidských vztazích, pravdě a lži, potřebě globálního etického systému a úskalích současné vědy. Asi všichni letos vzpomínáme na tradiční Vánoce a ty nadcházející vyhlížíme… více…

O stromečku z mostu spadlém

TEXT Miloslav Jenšík FOTO Shutterstock AGE 5 - 6 / 2020

To už je drahně let, co v Praze žili, byli, každý na svém usilovně pracovali a spolu sem tam skotačili dva kumštýři kamarádi. Prvního (co do pořadí, ve kterém vstoupí do našeho příběhu), uznávaného malíře a ilustrátora, jsem pro tyto stránky překřtil na Petra. Druhého, úspěšného spisovatele a dramatika, jsem obmyslel jménem Pavel. Přátelé těch dvou – pokud jsou stále mezi námi, a dorazí-li k nim… více…

O přání

TEXT Jana Jenšíková FOTO Marek Jenšík AGE 5 - 6 / 2020

Blíží se Vánoce a s nimi i čas, kdy budeme plnit přání svých blízkých a možná i čekat, že budou splněna ta naše. Schválně, co si nyní přejete ze všeho nejvíc? A je to v souladu s tím, co vám přejí ostatní? Všimli jste si, že i přání podléhají módě, tedy spíš době? V časech válečných a po nich si lidé přejí navzájem především mír, v dobách mírových mír v duši. A jsou léta, kdy v gratulacích… více…

Zlaté pravidlo: tvořit si rezervu

TEXT Martina Hošková FOTO archiv Lucie Baslové AGE 4 / 2020

„Pravidla finanční gramotnosti nejsou složitá a těžká, jsem přesvědčená, že se je může naučit každý. Co ale těžké je, se těmi pravidly řídit a dlouhodobě je dodržovat,“ zdůrazňuje Lucie Baslová, lektorka vzdělávacího projektu Den finanční gramotnosti a finanční poradkyně Partners finanční skupiny. „Základem je neutratit vše a naučit se odkládat finance. Budovat rezervu učil své zaměstnance již… více…