Články v AGE

Cesty za poznáním - Pozvání na Rabí

TEXT Miroslav Zámečník FOTO Miroslav Zámečník AGE 1 / 2019

Na Rabí za uplynulých dvacet let již vzniklo mnoho mých expozic. Obrázky bývají nejčastěji zaměřené na Šumavu a oblasti Pošumaví. Zamyšlení a doprovodné akce jsou většinou niterné rozmluvy s duší, z nichž mnohé vznikají právě při toulkách krajinou a ovlivňují nasměrování objektivu. Jsou to vlastně rozpravy či tiché meditace nad tématy našeho světa, nad našimi životy, nad cestami za Poznáním, nad… více…

Eva Tůmová: Neztrácejme víru v lidskou dobrotu

TEXT Jana Jenšíková FOTO Marek Jenšík AGE 1 / 2019

„Spoléhat hlavně na svoje ruce a nezradit žádné srdce, protože energie, kterou vyšlete do světa jako pozitivní, ta se vám vrátí.“ To je životní krédo paní Evy Tůmové. A její osudy jsou důkazem, že to funguje. Ačkoli během více než osmdesáti prožitých let musela čelit nejedné překážce, vždycky se našel někdo, kdo jí pomohl, a kapitola nakonec skončila dobře. Vyzařuje z ní laskavost, má otevřené… více…

Vždycky je lepší nehodě nebo požáru předejít aneb Hasiči ve školách

TEXT Jana Jenšíková FOTO Štěpán Mikulka AGE 1 / 2019

„Prožíváme bouřlivou dobu, kdy se všechno kolem nás obrovskou rychlostí mění. Co pro někoho znamená pokrok, může být pro jiného dalším krokem do chaosu. O to víc se potřebujeme opřít o pevné body. Takové, které nestojí na technologiích, ani penězích, ani virtuální komunikaci. Jsou to kvality člověka jako takového. Smysl pro spravedlnost, empatie, láska k druhému, ochota pracovat ve prospěch… více…

Epištoly: Hoří, má panenko

TEXT Miloslav Jenšík FOTO Štěpán Mikulka AGE 1 / 2019

Ne, že bychom neměli písničky o hasičích. Jenže právě odrhovačka, jejíž úvodní slova si Miloš Forman vybral za název pro mistrovskou filmovou grotesku o jednom bále, zrovna vůbec o hasičích není. Plamen v ní sice šlehá od země až do nebe, ale to jen tak obrazně, kvůli vyjádření autorovy nezměrné lásky k nejmenované panence. Zaplaťpámbu hořelo jen jeho srdce. Pro ni, jak jinak? A zda slečna požár… více…

Technologie pohledem generací

TEXT Ondřej Luštinec FOTO Shutterstock AGE 6 / 2018

Mobilní telefon je dnes pro dítě hlavní branou k internetu, rodiče však od ní ztrácejí klíč Až 97 procent českých dětí používá mobilní telefon k připojení na internet, přitom v roce 2010 šlo pouze o 37 procent. Vyplývá to ze studie Děti v Evropské unii online – ČR 2018 (EU Kids Online – the Czech Republic 2018), do které se zapojilo více než 2600 dětí ve věku devět až šestnáct let. více…