Ohlasy soutěžících

ZŠ Mozartova, Jablonec nad Nisou

„Citlivé téma soutěže mě oslovilo. Současně jsem si uvědomila, jak velké máme štěstí, když jsme zdraví. Co všechno můžeme dokázat a prožívat. Nejvíce nás zaujalo téma Světlo na cestu. I když zpočátku jsem měla trochu pochybnosti, jak by se do designové soutěže mohly zapojit i malé děti, prvňáci, kteří jsou letos součástí naší skupiny třeťáků. Hned od začátku bylo dětem jasné, že lampa pro nás chybí přímo u družiny. Budova je utopená ve svahu, od chodníku s veřejným osvětlením ji odděluje živý plot, přes který děti nevidí. Některé přitom přicházejí do družiny velmi brzy, ještě pár minut před…
více…

ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba

„Soutěž srdce s láskou darované přinesla žákům spoustu emocí, stmelení kolektivu a také zájem žáků tvořit pro někoho s láskou. Práce s žáky na projektech byla i pro mě velmi inspirující a tvůrčí. Jsem ráda, že taková soutěž vznikla a motivuje žáky k hlubšímu zamyšlení a myšlení srdcem.“ Andrea Mičíková, učitelka
více…

ZŠ Vrdy

„Chtěla bych moc poděkovat za příležitost zúčastnit se soutěže Srdce s láskou darované. Náš kroužek se schází jednou týdně, není nás moc, ale tvoření si pokaždé užíváme a při práci je vždy veselo. Minulého ročníku soutěže se zúčastnily dvě třídy naší školy, a protože nás myšlenka darovat srdce nadchla, do tohoto ročníku jsme se už zapojili i my. Děti hned od začátku přemýšlely, komu svoje srdce darují, padaly nejrůznější nápady, ale nakonec se vždy shodly. Loni svá srdce věnovaly svým babičkám, letos to jedno velké společné všem opravdovým přátelům. Při práci vzájemně spolupracovaly, pomáhaly…
více…

ZŠ a MŠ Habry

„Do rukou se mi dostal časopis AGE s výzvou k účasti v soutěži. Zaujalo mě to a neváhala jsem se přihlásit se svou skupinou družinových dětí. Napadlo nás obkreslit své vlastní ruce a vyzdobit je. Chtěli jsme tím přenést své přátelství a pozitivní energii na nemocné děti, dodat jim odvahu a optimismus k jejich uzdravení. Soutěž pro nás byla velkým přínosem. Při předávání srdcí si děti uvědomily, jak důležité je zdraví. Mě osobně potěšila soudržnost dětí a radost při práci.“ Dana Machotová, vychovatelka
více…

ZŠ Štefánikova, Hradec Králové

„S myšlenkou zapojit se do soutěže vznikla spolupráce dětí se seniory, jejímž cílem je podpořit přirozené navazování mezigeneračních vztahů. Snaha, aby se staří lidé cítili dobře v přítomnosti dětí a děti přijímaly a respektovaly babičky a dědečky, se naplnila. V rámci dílniček, zpívání nebo čtení mne děti vždy potěší. Důstojně a mile umí svůj úkol plnit.“ Mgr. Jana Jišková, učitelka
více…

ZŠ s RVMPP Buzulucká, Teplice

„Díky časopisu AGE jsem se dozvěděla o projektu Srdce s láskou darované. Hned po přečtení propozic jsem si uvědomila, že se jedná o výjimečnou možnost, jak někomu za něco poděkovat. Díky této úžasné soutěži se nám všem zúčastněným otevřely nové možnosti vyjádření. Je těžké definovat pocity, které ze soutěže člověk má. Pro mě bylo velmi zásadním okamžikem vidět své žáky, jak se s neuvěřitelnou chutí a odhodláním pouštějí do práce. Měsíc trvalo, než vznikl výtvor Srdce darované anděly. Ten jsme se rozhodli věnovat pražskému Kardiocentru IKEM, konkrétně panu profesoru MUDr. Janu Pirkovi, DrSc.,…
více…

ZŠ a MŠ Bořitov

„Projekt Srdce s láskou darované všechny účastníky velmi obohacuje. Člověk se občas zamýšlí nad smyslem života, jeho prioritami i jeho pomíjivostí. Z toho důvodu by se každý měl umět těšit z maličkostí a dokázat rozdávat radost, byť jen svým úsměvem. Právě při vytváření našeho Labyrintu srdce bylo úžasné, s jakým nadšením a zodpovědností se na něm děti podílely. Všichni se pyšnili tím, co společnými silami dokázali, a jejich potěšení se umocnilo v okamžiku, kdy viděli rozzářené oči těch, jimž se rozhodli své dílo věnovat. Kéž by takových smysluplných projektů bylo více!“
více…

ZŠ Aleše Hrdličky, Ostrava

„Dát někomu své srdce, dokázat projevit svoji lásku, ocenit někoho, koho si vážíme. Myslím, že právě to je hlavní poslání této soutěže. Mám velikou radost z toho, kolik dětí naší školy toto poslání oslovilo. Další stránkou projektu je samotné zpracování. Tady se naplno projevila fantazie a šikovnost našich dětí. A již tak skvělý kolektiv třídy se ještě více stmelil, zažili jsme spolu i spoustu zábavy a poučení. No a tím největším oceněním pro nás bylo poděkování hasičů při předání našeho ‚hořícího srdce‘…“ Andrea Mezihoráková, učitelka
více…

ZŠ Dřevohostice

„Když se mi před třemi lety dostal časopis AGE do ruky a já si v něm přečetla o soutěži Srdce s láskou darované, věděla jsem hned, že je to ta správná myšlenka, která děti chytí. Mám s obdobnými aktivitami mnohaleté zkušenosti. Od roku 1990 spolupracuji s paní Bělou Gran Jensen, zakladatelkou humanitární mírové organizace Na vlastních nohou, v níž děti pomáhají dětem – nemocným, zbídačeným válkou… Dodnes mí dospělí svěřenci vzpomínají na Stonožku. Proto jsem si byla jistá, že se děti mých dřívějších dětí se stejnou vervou do této soutěže zapojí. Nemýlila jsem se.
více…

ZŠ Jižní, Praha 4

„Projekt Srdce s láskou darované je pro mne krásným poselstvím. Zastavením se v této hektické době. Myšlenka, která umožnila dětem myslet na druhé, spolupracovat, prožívat neobvyklá setkání, obdarovávat někoho. Každý okamžik nám přinesl zajímavý prožitek a zkušenost, na kterou budeme vzpomínat. Vždyť tím, že někomu dáme dárek, obdarujeme i sebe. Chtěla bych velmi poděkovat organizátorům, že toto poselství vyslali do světa.“
více…