Přihláška do soutěže

Po odeslání formuláře by vám do 24 hodin měl přijít potvrzovací e-mail o přijetí Vaší přihlášky (pro jistotu zkontroluje i složku s nevyžádanou poštou). V případě, že vám tento e-mail nepřijde, vyplnili jste formulář chybně a nebyl odeslán nebo došlo k jiným technickým potížím a je třeba přihlášku znovu pečlivě vyplnit a odeslat. Přihlášky zaslané jinou než touto cestou nebudou do soutěže zařazeny.

Organizace

Kontaktní osoba

Soutěžní práce

(nejméně 3, nejvíce 30)

Nevyplňujte, pokud školní kolo neproběhlo.

U smíšených kolektivů rozhoduje převažující počet dětí.

Obrázek musí být ve formátu jpg.

Doprovodný text ve formátu doc nebo docx.

Až 5 dalších fotografií ve formátu jpg. Můžete nahrát fotografie výrobku, týmu, postupu výroby i předání.

Žádný z uploadovaných souborů nesmí být větší než 2 MB.

Máte-li k dispozici video z výroby a/nebo předání, zveřejněte jej na YouTube a zde zadejte odkaz.

Příklad správného tvaru URL adresy: https://www.youtube.com/watch?v=V3Ic5PU6Cak

Podáním přihlášky soutěžící dávají organizátorům soutěže automaticky souhlas s implementací přihlášky do databáze soutěžních týmů a jejich prací.

Podáním přihlášky soutěžící dávají organizátorům soutěže automaticky souhlas s možným publikováním svých příspěvků, fotografií i videoprezentací a se zasíláním časopisu AGE na v přihlášce uvedenou adresu.

Tato databáze slouží výhradně k účelům soutěže SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ – např. hodnocení prací, určení pořadí vítězů, jejich kontaktování k další spolupráci a pochopitelně pozvání finalistů k převzetí cen. Bez souhlasu zařazení do této databáze se nemohou subjekty, které by nesouhlasily, projektu SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ zúčastnit.

Společnost ANTECOM s.r.o., IČ: 28362926, se sídlem Blatenská 2166/7, 148 00 Praha 4, pracuje s osobními údaji odpovědně a v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V souvislosti s implementací požadavků GDPR, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, si vás dovolujeme informovat, že zpracování vašich osobních údajů pro přípravu databáze soutěže (která obsahuje pouze Vámi vypněné údaje) slouží výhradně k organizačním účelům zabezpečení průběhu a vyhodnocení soutěže; veškeré tyto činnosti provádíme z důvodu oprávněného zájmu zájmu společnosti ANTECOM s.r.o., vydavatelství, které je jedním z hlavních organizátorů projektu AGE.

Nařízení GDPR vstoupilo v platnost 25. května 2018. Od tohoto data máte možnost uplatnit tato svá práva: právo na výpis evidovaných údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku, podat stížnost prostřednictvím e-mailové adresy: poverenec@antecom.cz.